Адвокат Василь Голубцов

спеціаліст інтелектуальної власності

комплексний захист прав на об'єкти інтелектуальної власності

Представлення інтересів правовласників авторських прав

Допомога в отриманні охоронних документів, захист прав, у тому числі в судовому порядку, стягнення роялті:

 • літературні, драмотичні, музичні твори;
 • твори зображувального мистецтва, дизайну, архітектури;
 • хореографічні твори;
 • програми для ЕОМ, бази даних;
 • світлини;
 • топографічні карти

перелік об'єктів авторського права не є вичерпним

 • Оформлення заявочних матеріалів для реєстрації ТМ в Україні та за кордоном;

 • Подання заявок та ведення діловодства за заявками;

 • Перевірка ТМ на схожість, аналі= схожесті;

 • Договір про передачу прав на ТМ, ліцензійний договір на право використання ТМ;

 • Внесення відомостей про ТМ в митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності;

 • Припинення незаконного використання ТМ, захист прав на ТМ в судовому порядку.

 • Оформлення заявочних матеріалів для отримання патенту на промисловий зразок в Україні та за кордоном;
 • Ведення діловодства до отримання патенту на промисловий зразок;
 • Договір про передачу прав на промисловий зразок, ліцензійний договір про право використання промислового зразка;
 • Внесення відомостей про промисловий разок у митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності.

 • Патентний пошук,попередня оцінка патентопридатності;
 • Складання заявочних матеріалів для отримання патенту в Україні;
 • Міжнародна заявка для отримання патенту;
 • Діловодство з патентним відомством;
 • Договір про передачу права на винахід, ліцензійний договір про право використання винаходу;
 • Внесення відомостей про винахід в митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності;
 • Захист прав на винахід в судовому порядку.

 • Захіст від недобросовісної конкуренції;
 • Аналіз господарської діяльності, комплекс заходів з метою недопущення притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin